Help; het model werkt niet meer!?!

De vanzelfsprekendheden uit het (rustige) verleden werken niet meer in het stormachtige heden. De groei is stilgevallen, de handel krimpt, voorraden raken niet of tegen een veel te lage marge verkocht en er worden ook nog eens meer eisen aan de executie gesteld (het wordt alsmaar complexer). De traditionele business modellen waarin het makkelijk geld…